• zondag 18 februari | 10.00 uur
Leo Dortants – Afstand
Uit: Kruisweg over lijden over leven

Boom aan de bron – Boom des levens
Kruisbeelden in de Veertigdagentijd 2024
Voor de Veertigdagentijd hebben we naar een vorm gezocht die aansluit bij het jaarthema ‘Boom aan de bron’.
Met de orde van dienst wordt een afbeelding van een kruis meegegeven. Voorafgaand aan de voorbeden is er een moment van
meditatie bij de afbeelding van het kruis.

In de orde van dienst staat de
volgende tekst.
Het kruis waaraan Christus stierf staat als een mijlpaal in de geschiedenis. Wij kunnen er niet langs lopen zonder stil te blijven staan in het besef: hier begon iets nieuws, iets anders.

Hier staat een teken dat voorgoed lijden en sterven een plaats geeft op de weg die
Hij met ons meegaat naar de voleinding.
De stille meditatie wordt besloten met het zingen van couplet 1 en 2
van lied 547 – Met de boom des levens. Dit is tevens het begin van de
gebeden. Na het stil gebed zingen we opnieuw couplet 2 van lied 547.

Voorganger

ds. R. Silvis

Bijzonderheden

Bestemming collecten: 1e Diaconie: KIA binnenlandse diaconaat Gevangenen en Paasgroet; 2e Kerk:

Locatie

  • Martinuskerk
  • Kerkplein 1
  • 7231 AE Warnsveld
  • 06 23530083