• zondag 01 oktober | 10.00 uur

Bijgaand de orde van dienst voor komende zondag.

In het kader van onze aandacht voor duurzaamheid is het deze zondag een Iona-viering. De Iona Community kent in haar visie, werk en activiteiten veel aandacht voor de schepping en voor onze verbondenheid met de schepping en dus ook voor goede zorg voor de schepping. Dit is dan ook terug te vinden in de liturgie, de teksten van gebeden en liederen. 

Meer over duurzaamheid: zie het programma van BG&O dat ingevoegd is in de KerkZin, op de website of op te vragen bij uw predikant.

Ieder een goede zondag gewenst,

Vrede en alle goeds,

ds René Silvis

Voorganger

ds. R. Silvis

Bijzonderheden

Bestemming collecten: 1e Diaconie: Noodhulp wereldwijd; 2e Kerk: Landelijke collecte Kerk & Israël

Locatie

  • Martinuskerk
  • Kerkplein 1
  • 7231 AE Warnsveld
  • 06 23530083