• zondag 05 september | 10.00 uur

Vijf jaar lang is Rini Bekkers als kerkelijk werker een vaste en vertrouwde kracht in het pastoraat binnen onze gemeente geweest. Veelvuldig en trouw bezocht zij mensen in de IJsselflat, het Bornhof, de Polbeek en de Lunette. Zij was geliefd als voorganger in de diensten daar en ook bij vele uitvaarten wist zij de juiste woorden te vinden. Ook heeft zij zich ingespannen om de veranderingen binnen het pastoraat in goede banen te leiden door het opzetten van de Pastorale Raad. De woonzorg instellingen hebben nu een eigen ouderling en/of contactpersonen, we hebben een gemeentelid die uitvaarten begeleidt. Daarnaast zijn er ook enkele nieuwe initiatieven op het gebied van het ‘ontmoetingspastoraat’ ontstaan. Rini heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. En niet te vergeten de Bijbelkring in de IJsselflat, de rouwgroepen en haar kennis van Marc Chagall.

Voorganger

ds. R. Heins

Bijzonderheden

Vooraf aanmelden is niet meer nodig.

Locatie

  • Walburgiskerk
  • Kerkhof 3
  • 7201 DM Zutphen