Op 31 oktober gedenken we weer de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. We noemen hun namen en steken daar een kaarsje bij aan. Waar hun namen genoemd worden, daar lichten de herinneringen aan hun levens weer op. De families van de overledenen zijn speciaal uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Maar ook andere gemeenteleden zijn natuurlijk van harte welkom. Na de dienst zal tot 15.00 uur voor iedereen gelegenheid zijn om een kaarsje te branden.

Rust en vrede, rust en vrede,
mensenkind, Gods licht voor jou!
Welkom thuis in de hand van de levende God,
ons altijd nabij.

 (lied 954)