De diaconieën zamelen geld in voor de armen in eigen stad of dorp – kerklid of niet -, voor hulpverlening in eigen streek en land, maar ook voor projecten in het soms verre buitenland. Landelijke acties worden ondersteund, voor de kerstdagen ontvangen mensen die dat nodig hebben een kerstpakket, de voedselbank kan rekenen op onze hulp, enzovoort.

Voor de volledigheid geven we ook de banknummers van de beide diaconieën en van de Colleges van Kerkrentmeesters (CvK).

Voor Warnsveld zijn dat:

Diaconie: NL93 RABO 0373 7396 72 t.n.v. Diaconie Warnsveld-Leesten

CvK:  NL41 RABO 0386 7081 50 t.n.v. PG Warnsveld Leesten

Voor Zutphen:

Diaconie: NL61 RABO 0376 7008 82 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zutphen

CvK: NL29 RABO 0373 7340 34 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zutphen

Bij de PG Warnsveld-Leesten kan men ook doneren via de app Givt: