De kerken in Nederland ontvangen geen subsidie, dus moeten ze zich zelf bedruipen. Dat gebeurt, behalve door de zondagse collectes, door de jaarlijkse Actie Kerkbalans, en door overige giften, donaties en legaten. De Colleges van Kerkrentmeesters zorgen  elk jaar voor een sluitende begroting.

Opm.: geel gemarkeerde tekst: doorverwijzen

Voor de volledigheid geven we ook de banknummers van de beide diaconieën en van de Colleges van Kerkrentmeesters (CvK).

Voor Warnsveld zijn dat:

Diaconie: NL93 RABO 0373 7396 72 t.n.v. Diaconie Warnsveld-Leesten

CvK:  NL41 RABO 0386 7081 50 t.n.v. PG Warnsveld Leesten

U kunt ook doneren via de app Givt:

Gewoon blijven geven! Scan de QR-code

Voor Zutphen:

Diaconie: NL61 RABO 0376 7008 82 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zutphen

CvK: NL29 RABO 0373 7340 34 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zutphen

U kunt ook doneren via de app Givt:

Gewoon blijven geven! Scan de QR-code.