Delen is sinds de vroegste tijden een van de kenmerken van de christelijke kerken. Ook in Warnsveld en Zutphen gaat er geen zondagsdienst voorbij of er wordt gecollecteerd.

De eerste collecte is altijd voor de ander: ‘Helpen waar geen (andere) helper meer is!’

De tweede collecte is voor de eigen kerk: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen!