Zoals eerder al in het vooruitzicht werd gesteld gaan wij In navolging van de regering ook mee met de geleidelijke versoepeling. Dat betekent dat we vanaf zondag 2 mei weer kunnen kerken met voorlopig maximaal 30 gemeenteleden (exclusief ‘personeel’) in de Walburgiskerk.

Gemeenteleden die bij hun aanmelding aangeven dat zij de dienst niet of moeilijk op een andere manier kunnen volgen, krijgen voorrang. Als het totaal aantal aangemelde bezoekers te groot wordt (meer dan 30), zal niet iedereen kunnen worden toegelaten. Wie niet kunnen worden toegelaten ontvangen daarvan uiterlijk zaterdagmorgen bericht en krijgen voorrang bij aanmelding voor de eerstvolgende dienst. Bij geen bericht mag aangenomen worden dat men welkom is. Wanneer het maximumaantal toe te laten bezoekers niet wordt bereikt, zijn gasten (passanten, vakantiegangers) ook welkom.
Wie zich aanmeldt voor de kerkdienst geeft daarmee aan dat hij of zij zich goed voelt, en op de volgende ‘triagevragen’ geen enkele keer ‘ja’ hoeft te antwoorden: Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen:
• • Neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
• • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
• • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
• • Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
En bij dit alles: let op de aanwijzingen van de coördinatoren, en vergeet uw mondkapje niet bij het binnengaan en verlaten van de kerk!