Ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn (Zutphen Zuid)

Wat ik bijzonder vind aan de kerk, is dat daar mensen uit alle generaties en van alle achtergronden samenkomen rond het Woord. Het meest zichtbaar is dat in de eredienst. Ik vind het dan ook een eer om in die eredienst een verbindende rol te kunnen spelen: tussen mensen onderling en tussen hemel en aarde. Binnen onze gemeente ben ik ook veel betrokken bij het jeugdwerk. Niet heel verwonderlijk, aangezien ik hiervoor werkzaam was bij JOP, de Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (nu: Jong Protestant). Waar ik toen bezig was met het ontwikkelen van materiaal om in de plaatselijke gemeente samen met kinderen en jongeren de Bijbel te ontdekken, doe ik dat nu met de kinderen en jongeren zelf. Ik vind dat hele boeiende gesprekken. Daarnaast houd ik erg van  (kerk) muziek en houd me daar op verschillende manieren mee bezig. Zo ben ik op dit moment betrokken bij een project van de Interkerkelijke Stichting van het Kerklied rond de Psalmen. Dat die eeuwenoude teksten al zo lang met mensen meegaan en ook nu nog mensen door dalen en over bergen kunnen dragen, vind ik erg inspirerend.