lezing door Bjorn Lous over de Klimaatverandering

We kunnen er niet meer omheen: onze relatie met de aarde bevindt zich in een diepe crisis. De gevolgen van de klimaatverandering beginnen langzaamaan zichtbaar te worden. Niet alleen ver weg, ook in Nederland werd duidelijk wat de gevolgen zijn van de steeds extremere weersomstandigheden toen duizenden Limburgers moesten evacueren in de zomer van 2021. Dat de mens, door de uitstoot van broeikasgassen en andere vormen van aantasting van de aarde, hier medeverantwoordelijk voor is staat niet langer ter discussie. Maar hoe erg is het? En waarom is het tot nu toe niet gelukt om onze impact op de aarde te verkleinen? En tot slot: welke rol kunnen kerken en individuele christenen spelen om bij te dragen aan de omslag naar een samenleving waarin we recht doen aan de hele schepping? In deze lezing zal Bjorn Lous namens de stichting Genoeg om te leven u meenemen in de harde feiten en cijfers, voorzien van enige historische context. Het schuivende denken over het klimaat komt aan de orde, evenals een analyse van de onderliggende structurele oorzaken. Vervolgens zullen we kijken naar wat de Bijbel ons kan leren over een rechtvaardige omgang met de aarde. De lezing zal eindigen met een uitdaging om los te komen van onze verslaving aan eindeloze groei, en een stap te zetten op weg naar een wereld waarin iedereen genoeg heeft om van te leven.

Op 6 november neemt Bjorn Lous ons in een lezing mee over dit onderwerp.

Dr. Bjorn Lous is opgeleid als ontwikkelingseconoom. Na zijn studie verbleef hij drie maanden in Egypte en Israël als Baanbreker voor Near East Ministry. Vervolgens heeft hij een half jaar in Zuid-Soedan doorgebracht als lekenmissionaris voor Mensen met een Missie. Dat inspireerde hem tot promotieonderzoek naar de onderliggende oorzaken van de structurele ongelijkheid in ons economisch systeem, en tot het schrijven van twee boeken waarin hij de theologische fundamenten van dit systeem onderzoekt. Na zijn promotie, in 2020, bij prof. Johan Graafland aan Tilburg Universiteit heeft hij een jaar als redacteur gewerkt bij het economisch vakblad ESB. Momenteel werkt hij als milieu-economisch onderzoeker bij het CBS. Naast zijn werk is hij enkele jaren bestuurslid geweest van de Jules Isaac Stichting. Sinds 2021 is hij actief bij de stichting Genoeg om te leven, om zijn kennis en inzichten om te zetten in concrete acties. Zo schreef hij mee aan het boek Er is leven na de groei en levert hij een bijdrage aan het redactieteam van de dochterbeweging Just Enough.

Datum

maandag 06 november

Tijd

20.00 uur

Locatie

  • De Wijngaard
  • Wilhelminalaan 3
  • 7204 AB Zutphen