Frits de Lange schreef een mooi boek over de “tweede levenshelft” met de titel “Eindelijk volwassen”. De ondertitel luidt ”De wijsheid van de tweede levenshelft”. Hij onderzoekt het beeld van de “wijze oudere”. In de tweede levenshelft leren we onszelf beter kennen en relativeren. Dat helpt je om met meer compassie naar de wereld te kijken. Je in te spannen voor toekomstige generaties en minder bang te zijn om te sterven.

We hebben ds. Roel van Oosten, oud predikant van Warnsveld, bereid gevonden om een lees/gesprekskring rond dit boek te begeleiden. Rond de thema’s uit het boek gaan we met elkaar in gesprek. Belangstellenden uit beide gemeenten, Zutphen en Warnsveld, zijn hartelijk welkom.

Data: 25 oktober; 8 november; 22 november; 6 december; 20 december; van 10.00 – 12.00 uur.

Locatie: De Eekschuur in Warnsveld (de eerste 3x) en de Wijngaard in Zutphen (de laatste 2x) .

U wordt van harte uitgenodigd zich hiervoor aan te melden; Dat kan bij ds. Ronald Heins (heins@pknzutphen.nl ) en bij Sam Terpstra (terpdiep@xs4all.nl, 06-46270533)

Datum

dinsdag 25 oktober

Tijd

10.00 - 12:00 uur

Locatie

  • Eekschuur