Over de toekomst van de kerk

Onze kerk wordt alsmaar kleiner, en grijzer. In de nabije toekomst kunnen we daarom waarschijnlijk niet met de ons vertrouwde vorm en manier van kerkzijn door. Geld en menskracht zal schaarser worden. Een heroriëntatie is daarom op zijn plaats. Als we durven te kiezen en te focussen, dan kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoetzienDaarom is iedereen van harte uitgenodigd hier over te praten en samen na te denken over de toekomst.

Alvast in de agenda: RANK 19 maart

Op 19 maart na afloop van de dienst kunt u kennisnemen van de resultaten uit het RANK-proces: wat voor kerk willen en kunnen we zijn over 5 à 10 jaar?

Ook gaan we dan met elkaar in gesprek over de aanbevelingen en eerste ideeën. De werkgroep RANK geeft vooraf een samenvatting van wat de gemeenteleden hebben ingebracht. De belangstelling en de inbreng was tot nu toe erg groot. Ruim 150 mensen hebben online of live de vragen beantwoord en meegedacht. Dat is gebeurd via groepsgesprekken, 1-op-1-gesprekken maar ook zijn er uitgebreide brieven via de mail binnen gekomen. Wat een zinnige, wijze, soms ontroerende en mooie reacties! Natuurlijk zie je grote verschillen: veel mensen zien graag dat we een actieve verenigingskerk worden, waar anderen juist de stilte het meest centraal willen stellen. Toch zien we wel een duidelijke lijn waarmee we de koers kunnen uitzetten. En met die koers kunnen we weer makkelijker keuzes maken: zoals het ‘type’ dominee bijvoorbeeld, of de organisatie die we willen en vooral nog kunnen zijn. Het proces duurt best lang. De eerste gesprekken zijn immers al gevoerd in september jongstleden en de enquête sloot vlak voor de Kerst. We vragen dus wel wat geduld, maar uiteindelijk hopen we op een zorgvuldige manier een goede weg in te slaan als gemeente.  

Datum

zondag 19 maart

Tijd

11.00 uur

Locatie

  • De Wijngaard
  • Wilhelminalaan 3
  • 7204 AB Zutphen